KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (“Komisyon”), Meta İrlanda için yürüttüğü soruşturmayı 22 Mayıs 2023 tarihinde sonuçlandırdı. Komisyon, Meta İrlanda’ya 1.2 milyar dolar idari para cezası uyguladı. Bu ceza veri koruma alanında verilmiş en yüksek tutarlı idari para cezası olarak karşımıza çıkıyor.

Komisyonun Kararı Bu Konuda Ne Diyor?

Komisyon, Meta İrlanda’nın veri koruma alanındaki faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki tespitlerde bulunuyor:,

  • Meta İrlanda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) 2020’de verdiği Facebook Ireland Limited  Maximillian Screms kararına rağmen Avrupa Birliği dışında yer alan Meta ABD’ye veri aktarmaya devam etmiş olup bu aktarım Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (“Tüzük”) Uygun Güvencelere Tabi Olarak Yapılan Aktarımlar başlıklı 46. maddesine aykırı bulundu.
  • Meta İrlanda, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen güncellenmiş standart sözleşme maddelerine uygun olarak bu aktarımı gerçekleştirse de geçmişte ABAD kararında da yer verildiği üzere veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskleri ele almadan bu aktarımı yapıyor.

Kimleri, Nasıl Etkiliyor?

Komisyon tarafından verilmiş olan bu karar, özellikle yurt dışına veri aktarımı gerçekleştiren şirketleri yakından ilgilendiriyor. Her ne kadar standart sözleşme maddeleri imzalanıyor olsa da bu, veri sahiplerinin kişisel verilerini yurt dışına aktarabilmek adına tek başına yeterli görülmüyor. Veri sorumluları tarafından standart sözleşme maddelerine ek olarak, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskler hakkında değerlendirmeler yapılması sonucunda aktarım gerçekleştirilmelidir.

Yaptırımlar

Komisyon, Meta’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne yapmış olduğu veri aktarımlarını Tüzük’ün Yetkiler başlıklı 58. maddesi kapsamında kararın Meta İrlanda’ya bildirilmesinden itibaren beş aylık süreyle askıya aldı. Bu askıya alma tedbirine ek olarak Komisyon, Meta İrlanda’nın veri işleme faaliyetlerinin altı ay içinde ilgili karar ve Tüzük’te yer alan aktarıma ilişkin hükümlere uyumlu hale getirilmesine de karar verdi. Komisyon, belirtilen bu talimatların yanı sıra Meta İrlanda’ya hukuka aykırı veri aktarımı sebebiyle 1,2 milyar avro idari para cezası da uyguladı. Bu ceza, Tüzük kapsamında, bugüne kadarki rekor ceza olan Amazon'a 2021 yılında verilen 746 milyon euro'luk yaptırımı tahtından ederek veri koruma alanında verilmiş en yüksek tutarlı idari para cezası oldu.

Özetle 

Meta İrlanda’ya verilen bu yüksek tutarlı idari para cezası; yurt dışına yapılacak veri aktarımlarında yalnızca standart sözleşme maddeleri üzerinde mutabık kalmanın yeterli olmadığını, veri koruma mevzuatlarının temelinde yer alan veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik risklerin yönetilmesi gerekliliğinin altını çiziyor. Özellikle sosyal medya platformu olarak hizmet sunan dünya devi şirketler, gelecekte yüksek miktarlı idari para cezaları ile diğer yaptırımlardan kaçınmak için ve şirket itibarlarının zarar görmemesi adına verilerin korunmasına ilişkin olarak yürüttükleri tüm faaliyetleri bu karardan sonra tekrar gözden geçirmelidir.